Actie werving bardienst

In de week van 8 – 11 april gaan we actief werven om meer leden bereid te vinden regelmatig bardienst te doen. Elke avond en ochtend zullen mensen van bestuur en PAC duidelijk aanwezig zijn in het paviljoen om met bezoekers in gesprek te gaan over nut en noodzaak van bardienst door leden. Uiteraard zullen zij ook proberen zoveel mogelijk leden te bewegen om (meer) bardiensten de draaien in de komende tijd.

Bardienst is leuk, gezellig, leert mensen kennen, noodzakelijk voor sociale binding

Het beleid van het bestuur is erop gericht om bardienst te laten doen door leden op vrijwillige basis. Alle leden tot 75 jaar betalen een toeslag van € 40,-- per jaar om vaste vrijwilligers en bardienstvrijwilligers en ingeleend barpersoneel van te betalen. Vaste vrijwilligers ontvangen een bescheiden vast bedrag voor hun inzet; bardienst ontvangt € 17,50 per avonddienst van 3,5 uur of € 7,-- voor een dagdienst van 2 uur.

Verplichte bardienst vindt het bestuur geen optie geen optie omdat er dan ook leden bardienst moeten vervullen die hier minder gevoel bij hebben en mogelijk liever zich op een andere wijze inzetten voor de vereniging. Daarbij weten die mensen vaak niet welke artikelen we hebben, waar het staat, kunnen de kassa niet bewerken. Tenslotte ontbreekt het de vereniging aan een vrijwilliger die het ‘personeelsbestand’ beheert en bewaakt.

Volledige uitbesteding vindt het bestuur (nog) geen optie vanwege de hoge kosten (tarieven drankjes gaan fors omhoog en ook de contributie vanwege het ontbreken van de bruto marge) en verplichte afname van etenswaren van de exploitant.

Dus wees geïnformeerd dat je in de week van 8 – 11 april aangesproken kunt worden door ons team!!