4 extra padelbanen realiseren: ‘Padel is mega populair onder onze leden’

28 december 2021


UPDATE DECEMBER

Reeds eerder hebben wij terugkoppeling gegeven over de voorbereiding en aanbesteding van nieuwe padelbanen. Deze nieuwe banen komen op de plaats van tennisbanen 1 en 2. De voorbereiding en aanbesteding is geheel afgerond. Op basis van prijs en kwaliteit zijn leveranciers geselecteerd. De bouwer van onze eerste twee banen, rekre sport,  is geselecteerd om ook de volgende 4 banen te gaan bouwen.
Daarnaast laten wij enkele partijen op basis van offertes bijkomende werkzaamheden uitvoeren. Fa de Haas gaat bestrating, hekwerken en coniferen verwijderen, sportverlichting.com gaat hoge masten en armaturen demonteren en fa. Oostendorp gaat het lichtmanagement systeem voor de padelbanen verzorgen. Last but not least gaan onze eigen vrijwilligers meewerken aan het opschonen en (de)monteren van voorzieningen.

Ondertussen is ook de omgevingsvergunning aangevraagd en verleend door Gemeente. De direct omwonende zijn tweemaal uitgenodigd om onze plannen toe te lichten en zodoende konden zij ook hun mening geven. Deze communicatie werd als zeer prettig ervaren. Niet iedereen was helaas even enthousiast, mogelijk komt er een bezwaar maar als dat gebeurt zien wij de behandeling van het bezwaar met veel vertrouwen tegemoet.

Ondertussen is de planning afgesproken met leveranciers. Start werkzaamheden is gepland vanaf eerste week januari. Dat betekent dat direct na de kerst de tennisbanen 1 en 2 gesloten worden en niet meer bespeeld kunnen worden.
 
Als alles meezit, waarbij de weersomstandigheden een belangrijke factor zijn, is de oplevering gepland eerste helft van april 2022

Met sportieve groet,

Het bestuur 

Nieuwscategorieën