Dringende oproep nieuwe vrijwilligers

10 november 2020


Elke vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Ook wij. Voor het invullen van bardiensten maar ook voor allerlei andere verenigingsactiviteiten. Gelukkig worden veel van deze functies al ingevuld. Maar toch hebben wij enkele vacatures die we graag willen hebben ingevuld. Het gaat zowel om bestuurlijke als om uitvoerende functies.

Bestuurlijk hebben we de vacatures voor voorzitter en secretaris. Deze functies zijn begin dit jaar vacant geworden en tijdelijk ingevuld door Ron van Wassenaar en Frans van den Bogaert. Deze functies kunnen ook door een duo worden ingevuld. Voor vragen hierover kun je terecht bij Ron ([email protected]) en Frans ([email protected]).

Binnen onze vereniging is een communicatiecommissie actief; in totaal 4 personen, waarvan er één voorzitter is. De vacature voorzitter communicatiecommissie wordt momenteel ook op tijdelijke basis ingevuld maar is dus vacant.

Onze EHBO-coördinator Elmi van Boxtel heeft ook aangegeven het stokje te willen overdragen. Meld je aan: zij zal voor een goede overdracht van haar taak zorgen.

Tenslotte hebben we nog behoefte aan medewerkers voor het beheer en onderhoud van ons park. Voor het schoonmaken van banen en wandelpaden, voor het groenonderhoud en voor technische klussen in/aan onze gebouwen en installaties. Een groep van zo’n 10 personen is elke dinsdagochtend klussen aan het uitvoeren. Wil je daarbij aansluiten en gezellig in teamverband te werken? Meld je aan! Ook op andere dagen is vrijwilligerswerk mogelijk. Laat dit weten aan Piet van Happen, voorzitter accommodatiecommissie: [email protected].

Ook jongeren welkom
Veel van onze vrijwilligers zijn wat ouder. Op zich logisch omdat zij wat meer tijd hebben. Maar vrijwilligerswerk geeft binding met de vereniging. Je leert veel mensen kennen. Het kan daarnaast leerzaam zijn. Hierbij kun je denken aan het opdoen van bestuurlijke, organisatorische, leidinggevende of sociaal maatschappelijke ervaringen. Je kunt deze kennis mogelijk gebruiken voor de verdere ontwikkeling van je eigen maatschappelijke carrière.  Daar hebben meerdere personen binnen onze vereniging in het verleden heel positieve ervaringen mee opgedaan.

Heb je tips voor ons?
Leden kunnen geen tijd of gewoon geen belangstelling hebben om vrijwilliger te worden. Maar leden kunnen mogelijk wel tips hebben voor het bestuur over andere leden die, naar hun mening, wel geschikt zijn, of tijd en belangstelling hebben om een functie in te vullen maar mogelijk schroom hebben om zichzelf te melden. Als dat zo is, laat het ons weten. Een reactie kan [email protected]. Wij zullen vertrouwelijk met jullie tips omgaan.

Het bestuur

Nieuwscategorieën