Extra informatie dubbelspel!

28 mei 2020


Extra informatie dubbelspel

Afgelopen maandag lieten wij jullie weten dat het dubbelspel weer is toegestaan. Wij baseerden ons op de adviezen van de NOC*NSF en KNLTB, met inachtname van de richtlijnen van het RIVM. Formeel hadden wij nog geen toestemming van de gemeente maar wij meenden dat dat nog slechts een formaliteit was.
Niets is minder waar gebleken. Ondanks de positieve adviezen van de KNLTB en het feit dat dit alles paste binnen de noodverordening die in de gemeente Nuenen geldt, zijn “deskundigen” van de gemeente van mening dat dubbelen een groot risico in zich heeft. Wij zijn een andere mening toegedaan.
De gemeente heeft uiteindelijk wel toestemming verleend maar laat weten het er in feite niet mee eens te zijn en dat streng gehandhaafd zal worden op de 1,5 m afstandsregel. De gemeente acht het de verantwoordelijkheid van de vereniging dubbelen wel of niet toe te staan. Wij blijven bij ons standpunt in navolging van de adviezen van de KNLTB maar verzoeken jullie wel dringend om de regels goed op te volgen.
De kans is zeer groot dat BOA’s met regelmaat zullen controleren en bij overtreding zullen beboeten. Wees dus voorzichtig en houd voldoende afstand. Om deze reden is ook besloten om de toss op maandagavond nog zeker tot 1 juli niet te laten doorgaan.

Inmiddels heeft de overheid laten weten dat sportkantines onder voorbehoud per 1 juli weer open zouden kunnen. Wij gaan ons voorbereiden en kijken naar de wijze waarop wij ons paviljoen weer kunnen openen. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen die daarvoor gelden.

Het bestuur van TV de Lissevoort

Nieuwscategorieën