Op weg naar een rookvrij tennispark!

10 november 2020


De Rijksoverheid neemt steeds meer maatregelen om het roken te ontmoedigen. De horeca is, met uitzondering van buitenterrassen, al langere tijd rookvrij. Sinds kort mag er ook niet meer worden gerookt op bijvoorbeeld onderwijs -en ziekenhuisterreinen.
Ook sportverenigingen worden steeds meer rookvrij. De Rijksoverheid is voornemens om dit vanaf 2025 verplicht te stellen. Inmiddels hebben in Nederland al meer dan 1000 sportverenigingen er zelf voor gekozen rookvrij te zijn.

Wat is de situatie bij onze vereniging?
Op grond van wettelijke regelgeving mag er niet worden gerookt in het paviljoen. Buiten is er bij onze vereniging geen rookverbod. Ook niet op het (overdekte) terras. Op dit moment is er ook nog geen landelijke wet- of regelgeving voor een rookvrij sportpark maar sportbonden en gemeenten stimuleren sportverenigingen wel om rookvrij te worden.
Een geheel rookvrij sportterrein betekent:
•  Binnenruimten zijn geheel rookvrij.
•  Het hele buitenterrein is rookvrij: de entree en alle ruimten binnen de hekken of andere begrenzing van de sportvereniging zoals de velden, langs de lijn, het terras.
•  Rookvrij-beleid geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.

Het bestuur overweegt een stappenplan op te stellen om tot een rookvrij park te komen. Steun van leden, vrijwilligers en ouders van jeugdleden is hierbij enorm belangrijk. In een stappenplan kun je als vereniging bijvoorbeeld
·      afspraken maken over een rookvrij (overdekt) terras;
·      beginnen met een rookvrij evenement;
·      niet roken tijdens trainingen en wedstijden jeugd.

Maar het rookvrij-beleid moet worden voorgelegd aan de leden, bijvoorbeeld via de Algemene Ledenvergadering. Een van de mogelijkheden om te peilen hoe de leden denken over een rookvrij tennispark is het houden van een enquête. Dat is behoorlijk arbeidsintensief.
Maar als je een mening hebt over een rookvrij tennispark of als je met ons wilt meedenken over een stappenplan, nodigen wij je hiervoor van harte uit. Reacties zien wij graag via de mail tegemoet: [email protected].

Het bestuur  

Nieuwscategorieën