Verscherpte regels Paviljoen!

22 augustus 2020


Verscherpte regels PAVILJOEN!

In de persconferentie van donderdag 6 augustus jongstleden werden verscherpte regels bekendgemaakt die gelden voor de horeca. Dus ook voor ons paviljoen en terras.
Als wij ons aan de regels houden, kan het paviljoen openblijven. Dit betekent dat we na het tennissen of padellen kunnen blijven genieten van een lekker drankje.

Er gelden nu een aantal aanvullende regels. Deze zijn als volgt:

- De gezondheid van de bezoekers van de horeca dient te worden geverifieerd. Op het terras en in het paviljoen hangen flyers met een Gezondheidscheck. Als je niet op alle vragen NEE kunt antwoorden, moeten wij jou de toegang weigeren.

- Het is niet toegestaan om met tafels of stoelen te schuiven; je wordt gevraagd om je contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd: volledige naam, datum en aankomsttijd van het bezoek en de zitplaats, e-mailadres, telefoonnummer en tenslotte toestemming verwerking gegevens t.b.v. bron- en contactonderzoek.

De genoemde gegevens worden door jouzelf op een formulier genoteerd en in een doos gedaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Ze kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd en 14 dagen worden bewaard.

Als bestuur vragen we onze leden en de bezoekers met klem om alle voorschriften strikt na te leven. In algemene zin geldt natuurlijk ook de anderhalve meter maatregel. De nieuwe voorschriften maken dat niet anders.

Consequenties
Voldoen wij niet aan de voorschriften dan is het mogelijk dat het paviljoen vanuit overheidswege voor bepaalde tijd wordt gesloten.
Dat willen we hoe dan ook voorkomen!

 

Het bestuur

Nieuwscategorieën