Versoepeling van de regels voor het paviljoen en terras

05 juni 2021


Per zaterdag 5 juni mogen sportkantines weer open tot 22:00 uur.
Dit betekent dat we na het tennissen of padellen weer kunnen genieten van een lekker drankje. Hiervoor gelden een aantal regels. Deze zijn als volgt:

 1. De gezondheid van de bezoekers van de horeca dient geverifieerd te worden. Op het terras en in het paviljoen hangen flyers met een Gezondheidscheck. Als u niet op alle vragen NEE kunt antwoorden moeten wij U de toegang weigeren.
 2. U wordt gevraagd om uw contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd:
         -   Volledige naam;
         -   Datum en aankomsttijd van het bezoek en de zitplaats;
         -   Emailadres;
         -   Telefoonnummer;
         -   Toestemming verwerking gegevens t.b.v. bron- en contact onderzoek.

De genoemde gegevens worden door uzelf op een formulier genoteerd en in een doos gedaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Ze kunnen alleen door de regionale GGD opgevraagd worden en worden 14 dagen bewaard.  
Daarnaast gelden de volgende regels:

 • Maximaal 50 personen op het terras of binnen in het Paviljoen
 • Maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand, tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden De tafels zijn op voldoende afstand geplaatst, dus niet verschuiven
 • Een reservering is verplicht (dit mag een baanreservering of les zijn) 's Avonds om 21:45 de laatste ronde.
 • Om 22:00 moet iedereen weg zijn en sluiten het paviljoen en het terras.

Als bestuur vragen we onze leden en de bezoekers met klem om alle voorschriften strikt na te leven. In algemene zin geldt natuurlijk ook de anderhalve meter regel. De nieuwe voorschriften maken dat niet anders

Het Bestuur en Paviljoen Commissie

Nieuwscategorieën