Woord van de voorzitter

26 juni 2020


Woord van de voorzitter

Volgens het Nederlandse woordenboek is een bestuur het orgaan dat leiding en richting geeft aan een organisatie en aan het hoofd van een bestuur staat een voorzitter. Het is heel normaal dat een bestuur van een vereniging bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn om een deel van hun vrije tijd te besteden aan het leiding en richting geven aan die vereniging. Je moet een zeker ideaal hebben om je als vrijwilliger aan te melden en deel te nemen aan het besturen van een vereniging. Eigenlijk moet je het normaal vinden om als lid van een vereniging ook eens een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van een vereniging. Een vereniging kan niet zonder een groep mensen die de leiding nemen, die de richting bepalen en tekenen voor de organisatie.

Wij zijn een tennisvereniging. Wie zorgt ervoor dat er banen zijn waarop getennist kan worden en dat die banen goed onderhouden worden? Wie zorgt ervoor dat het paviljoen goed wordt onderhouden, dat er voldoende voorraad is en dat het er ook nog eens gezellig is? Wie schenkt de drankjes? Wie zorgt ervoor dat rekeningen worden betaald, dat er een gezonde financiële verantwoording is? Wie zorgt ervoor dat alles wat in de vereniging gebeurt, verantwoord wordt? Leden hebben er immers recht op te weten wat er met hun contributie gebeurt. Dat alles wordt gedaan door vrijwilligers, aangestuurd door een bestuur. Het zou zonder een bestuur, daarvan ben ik overtuigd, een grote janboel worden en de vereniging zou binnen de kortste keren op houden te bestaan.

Als je aan een job begint dan heb je daar bepaalde verwachtingen van. Je stelt je een doel en hoopt dat doel na verloop van tijd en met gezamenlijke inspanning te bereiken. Zoals bekend mag zijn, ben ik en met mij ook de secretaris (Frans van den Bogaert) toegetreden tot het bestuur met de intentie om na afloop van dit verenigingsjaar weer terug te treden in de verwachting dat wij andere kandidaten bereid hadden gevonden onze functies over te nemen. Wij hadden de verwachting in dit jaar veel mensen te kunnen spreken tijdens competities, toernooien en andere verenigingsactiviteiten om daar kandidaten te vinden. Helaas heeft corona tot nu toe alles in de war gestuurd. Er zijn geen competities, geen toernooien en helaas ook nog geen andere activiteiten. We zijn al blij, dat er weer getennist kan worden en niet te vergeten natuurlijk ook padel. Maar kandidaten spreken is nog steeds een probleem. De verwachting is dat we met ingang van 1 juli het paviljoen weer mogen openen, natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. En deze voorwaarden zijn zeker niet eenvoudig in te vullen. Maar we hopen met de opening van het paviljoen toch weer enige gezelligheid en sfeer terug te krijgen in de vereniging en ook dus weer mensen te kunnen ontmoeten.

Ik stelde al, dat het eigenlijk normaal zou moeten zijn, om als lid van een vereniging ook je steentje bij te dragen. Niet iedereen hoeft in een bestuur deel te nemen, er is zoveel meer te doen wat kan helpen bijdragen tot een goed lopende vereniging. Tot op heden is het ons gelukt de meeste posities binnen de vereniging met vrijwilligers op te vullen. Als het echter op bestuursfuncties aankomt dan wordt het wat moeilijker. Wij doen een dringend beroep op leden die best wel een bijdrage aan het voortbestaan van onze mooie vereniging willen leveren. Schroom nu eens niet en stel eens een paar uurtjes beschikbaar. Alle vormen van besturen zijn denkbaar. Dus als je denkt wel een bijdrage te kunnen leveren, maar dat dat op een andere manier zou moeten, laat het ons weten en praat met ons. Wij staan open voor alle nieuwe ideeën op dat gebied. Je kunt mij ook altijd bellen of e-mailen: 040-2832670 / [email protected]

Ik hoor graag van jullie!!!

Ron van Wassenaar

Nieuwscategorieën