Woord van de voorzitter

10 november 2020


In mijn vorige nieuwsbrief van september kon ik nog enthousiast melden dat wij als vereniging weer redelijk op stoom waren. Activiteiten waren weer opgestart en op dat moment waren ook paviljoen en terras open. De verlate competitie was begonnen en er was weer reuring op het park. Helaas, het was van korte duur. De competitie moest weer worden afgebroken, paviljoen en terras gingen weer op slot en nu kan zelfs nog maar met twee personen worden getennist. Natuurlijk zijn wij blij dat we niet helemaal dicht moeten maar helaas kunnen we de komende weken niet meer dubbelen en doen we dus nog weer een stapje terug.

Er is ook goed nieuws. Na de zomerchallenge, waar we dus een uitermate goed respons op hadden zijn vele deelnemers aan die zomerchallenge ons trouw gebleven. We kunnen een forse toename van ons ledental melden. Natuurlijk zullen zoals gewoonlijk aan het einde van het jaar nog wel wat leden van ons afscheid nemen, maar we hebben goede hoop dit jaar af te kunnen sluiten met een ledental van boven de 1000 en dat is dus zeer positief.

Wij hebben helaas moeten besluiten om onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar niet door te laten gaan. De bekendmaking van de Lissevoorter van het jaar zullen we dus op een andere manier vorm moeten geven. Wij komen daar zeker op terug.

Deze week kregen wij ook een triest bericht. Ron van de Zwan, de man die vele jaren voor ons park zorgde, is helaas overleden. Nadat hij inmiddels twee jaar ziek was, moesten wij afscheid van hem nemen als werknemer en nu is hij niet meer onder ons. Wij hebben zijn nabestaanden onze condoleances doen toekomen en hen sterkte toegewenst dit verlies te verwerken.

Corona speelt dus nog steeds een grote rol binnen de vereniging. Graag hadden wij contact gehad met mogelijke kandidaten voor een aantal bestuursfuncties en andere vrijwilligersfuncties. Een dicht paviljoen, geen competities en andere activiteiten dan alleen maar vrij tennissen, maakt dat er op het park nauwelijks contacten voorkomen. Ik heb inmiddels met een aantal mensen gesproken in de hoop daar interesse te vinden om vacante functies op te vullen, maar helaas. Veel mensen die ik spreek willen wel wat doen, iets projectmatigs wordt dan vaak genoemd, maar echt een bestuursfunctie vervullen, daar is men nog niet aan toe. Natuurlijk hebben we het allemaal druk en zijn we al met zoveel dingen bezig. Maar, bij een vereniging van 1000 leden moet het toch mogelijk zijn om een paar mensen te vinden die de handschoen opnemen en het voortbestaan van onze mooie vereniging veilig willen stellen. Dus nogmaals een dringende oproep aan jullie allen. Wees niet alleen consument maar kijk of je niet een paar uurtjes vrij hebt die je kunt besteden in het belang van onze vereniging. Het is heus niet allemaal kommer en kwel maar ook veel plezier wat je aan een dergelijke functie kunt beleven. Je krijgt er ook iets voor terug. Misschien kun je wel met een goede vriend of vriendin samen een functie vervullen. Duo’s zijn zeker niet uitgesloten.

Het einde van het jaar gaat weer naderen. De dagen worden korter en de feestdagen zijn in zicht. Het zullen andere feestdagen worden dan wij gewend zijn. Activiteiten op ons park zullen ook wat minder en anders zijn normaal.  Ik wens jullie op de eerste plaats een goede gezondheid toe en diegenen die het betreft zakelijk een spoedig herstel van normale tijden. Ik denk dan ook met name aan onze sponsoren die getroffen door corona een moeilijke tijd doormaken. Door stug vol te houden zullen wij alles overwinnen en gaan we betere tijden tegemoet.

Tenslotte bereiden wij plannen voor om begin januari 2021 het digitaal reserveren van tennisbanen te implementeren (voor padelbanen was dat al) en om een discussie op gang te krijgen om ons park rookvrij te maken. Over beide plannen leest je meer in de nieuwsbrief.

Ron van wassenaar

Nieuwscategorieën