Over TV de Lissevoort

TV de Lissevoort (TVL) is een actieve en gezellige, maar zeker ook ambitieuze vereniging met bijna 1000 leden (waarvan circa 150 jeugdleden) en is daarmee de grootste tennisvereniging in Nuenen c.a. Opgericht in 1965 viert de vereniging in 2020 haar 55-jarige jublileum. De financiële situatie is prima te noemen; de continuïteit is gewaarborgd.

16 buitenbanen, 2 binnenbanen, 2 padelbanen
De vereniging beschikt over 16 buitentennisbanen, alle met verlichting en voorzien van kunstgras. Er is tevens een hal met nog eens twee binnenbanen die in de periode 1 oktober tot 1 april worden verhuurd aan iedere geïnteresseerde (en dus niet specifiek aan leden van de vereniging). Sinds 1 november 2018 beschikt de vereniging voor haar leden ook over 2 all-weather padelbanen. Het gezellige paviljoen waar de spelers na het tennissen een hapje en een drankje kunnen nuttigen heeft de naam ‘Baan 15’ (ten tijde van de opening telde het park nog 14 banen, vandaar).

Recreatietennis en wedstrijdtennis
De kernactiviteit van onze vereniging is: het spel van tennis en padel. Onze vereniging kan het beste worden gekarakteriseerd als een combinatie van recreatie- en wedstrijdsport. Plezier in tennis/padel staat voorop op een voor eenieder het meest prettige niveau. Tennis en padel zijn technische sporten, die eerst moeten worden aangeleerd en nog lang kunnen worden bijgeschaafd en verbeterd. Doelstelling van de vereniging is een niveau van speelsterkte 4/5 voor een zo groot mogelijke groep van spelers. Onze trainers sluiten hun programma’s nauw aan bij de doelstelling van de vereniging met toegespitste lessen voor elke doelgroep. TVL is officieel een Tenniskids-vereniging en we voeren het gehele programma van de KNLTB.

Competities en toernooien
Ongeveer 60 junioren- en seniorenteams spelen tenniscompetities van de KNLTB in het voorjaar, najaar en de winter op allerlei niveaus landelijk en in het district. Vanaf voorjaar 2019 wordt ook deelgenomen aan de KNLTB-competitie padel.

Door het spelen van wedstrijden wordt de prestatieve tennisser de gelegenheid geboden zich verder te ontplooien en door de geleverde prestaties onze vereniging te promoten. Hierdoor is onze vereniging nog aantrekkelijker voor bestaande en nieuwe leden.

Gezelligheid
TVL is vooral ook een heel gezellige tennisvereniging met veel ruimte voor recreatieve spelers en veel activiteiten die bijdragen aan gezelligheid en clubbinding. TVL organiseert voor senioren 2 open toernooien, kent enkele toernooivormen samen met andere verenigingen en diverse interne toernooien en activiteiten voor junioren en senioren. Vooral de meerdere tossmomenten zijn belangrijk daarbij. Ook voor padel worden apart activiteiten opgezet. Zie voor een compleet beeld ook ons activiteitenschema elders op de website.

Daarbij is de sociale factor (lees: feest en gezelligheid) een belangrijk element. Onze vereniging kent leden in de leeftijd van 6 tot 90 jaar. We onderkennen daarbinnen verschillende doelgroepen, die elk hun specifieke aandacht behoeven en krijgen. Vooral de jeugd krijgt extra aandacht van de Jeugdcommissie met heel leuke activiteiten met en zonder tennis.

Vrijwilligers
De vereniging steunt op de welwillende medewerking van veel leden, die op vrijwillige basis werkzaam zijn in de vereniging, met ieder zijn of haar specifieke taak. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Niettemin hebben we continu behoefte aan nieuwe vrijwilligers om de bestaande vacatures in te vullen. Realisering van onze ambities hangt voor een groot deel ook af van de beschikbaarheid van kwalitatieve en kwantitatieve invulling van functies. Een zorgpuntje hebben we dus ook wel.