Senioren Tennis en Padel training

TV de Lissevoort heeft alle trainingsactiviteiten uitbesteed aan de firma TopServe. Kjel Beks is de hoofdtrainer; hij stelt andere trainers aan indien en voor zover nodig.Emailadres: [email protected]
Telefoon:     0647624572

Inschrijving voor trainingen gebeurt rechtstreeks bij TopServe. Ook de communicatie en financiële afwikkeling gaat rechtstreeks, dus buiten de vereniging om.
Om aan trainingen te kunnen deelnemen is een lidmaatschap van TV de Lissevoort vereist.

Alle verdere inhoudelijke informatie, inschrijfformulier en voorwaarden treft men ook aan op de site van TopServe (https://www.top-serve.nl/inschrijven).

Voor andere vragen en meldingen kan met terecht bij de bestuurder Sportzaken: [email protected]t.nl 

De trainingen worden georganiseerd voor zowel junioren als senioren en worden uitgevoerd door professionele trainers van TopServe Kjel Beks (hoofdtrainer), Marjolein Theeuwen, Robin de Louw, Sem Biermans, Adriaan Blindenbach, Maarten Vaessen en Pancho vd Broek.

Algemeen

De trainers werken op basis van een trainingsplan dat is afgestemd op de verschillende niveaus. De groepen worden ingedeeld op vaardigheidsniveau waarbij op basis van trainingsresultaten herindeling kan plaatsvinden. De groepssamenstelling wordt bepaald door de trainers.

Alle trainingen lopen gelijk met het schooljaar. De groepsindeling en het volledige trainingsschema worden gepubliceerd op onze website/de website van TopServe. Deelnemers aan de training worden geacht zelf kennis te nemen wanneer en in welke groep de training van start gaat.

Bij de indeling wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met opgegeven verhinderingen. Dit dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden. Prioriteit bij de indeling wordt gegeven aan groepsgrootte en speelsterkte.

Inschrijving

Leden kunnen zich inschrijven voor de komende trainingen. Leden die in het afgelopen seizoen aan de training hebben deelgenomen dienen zich opnieuw in te schrijven.

De training bestaat uit een cyclus van 24 lessen van 60 minuten die loopt van september t/m april en een van 10 lessen van april t/m juni. Indien de capaciteit en groepsindeling het mogelijk maakt kan in meerdere groepen worden deelgenomen. De kosten worden dan evenredig verhoogd.

Kosten van de training staan actueel vermeld op de site van TopServe.

Mochten hier vragen over zijn, neem gerust contact op met Kjel Beks (zie boven).

Voor inschrijvenhttps://www.top-serve.nl/trainingsformulier

Privétraining

Voor zowel Junioren als Senioren bestaat de mogelijkheid om aanvullend privé te trainen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer hier ruimte voor is bij de trainers en de baancapaciteit dit toelaat. Geïnteresseerden kunnen hun voorkeur voor deelname aan deze privétraining bij Kjel Beks kenbaar maken. Er bestaat ook de mogelijkheid met meerdere personen deel te nemen aan deze privétraining.

De kosten voor privétraining zijn rechtstreeks af te spreken met de trainer.

Mochten hier vragen over zijn neem gerust contact op met Kjel Beks.