Procedures en handleidingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de procedures en handleidingen van onze vereniging.

Beschikbare documenten

*  Het verenigingshandboek met beschrijving van functies, procedures en richtlijnen is in 2009 beschikbaar gekomen. Het handboek is in de loop van 2015 gedeeltelijk herzien. Inzage kan gevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.