Introducées

Ieder speelgerechtigd lid heeft het recht per keer maximaal drie personen te introduceren op de buitenbanen van onze vereniging d.m.v. bij het bestuur ([email protected]) te kopen van op naam gestelde en op datum gewaarmerkte introductiebewijzen.
Dit kan alleen als er voldoende banen ter beschikking zijn voor vrij spelen; dit is ter beoordeling door het bestuur.  

De prijs voor introductie bedraagt per keer voor senioren € 5,00 en voor junioren € 2,00. De introducées mogen uitsluitend spelen met of tegen degene, die hen heeft geïntroduceerd (dus op één baan).  Jaarlijks mag een persoon maximaal 5 maal geïntroduceerd worden.